Styrelsetjänster

För styrelsen erbjuder vi tilläggstjänster som förenklar arbetet. Dessa tjänster är enbart tillgängliga för bostadsrättsföreningar som redan har förvaltningstjänster från oss på JM@home. Nedan ett urval av våra tjänster som underlättar styrelsearbetet.

Avflyttningskontroll

För styrelsens räkning genomför vi en lägenhetskontroll innan utflyttning, så att eventuella skador kan identifieras och åtgärdas. Genom en avflyttningskontroll ser vi till att det inte har skett några otillåtna ändringar eller installationer. 

Skadehantering

Vi säkerställer en hållbar fastighet, bland annat genom en första kontroll av fastigheten inklusive information om eventuella skador. Om skada upptäcks bistår vi med hjälp för att lämna in en skadeanmälan till det aktuella försäkringsbolaget.

Välkomsttjänst

En perfekt möjlighet att ge nya grannar en extra bra start. Vi erbjuder en avlastande välkomsttjänst som underlättar styrelsens informationsansvar, och ser till så att nyinflyttade medlemmar får den information som behövs för att känns sig hemma i sin nya bostad.