.

.

Tjänster från JM@home


Mellan årsstämmor och styrelsemöten vilar ett stort ansvar på styrelsen, men genom oss kan styrelselivet bli enklare. Vi erbjuder bostadsrättsföreningar avlastning genom ett brett tjänsteutbud i form av teknisk och ekonomisk förvaltning - så att du som styrelsemedlem inte behöver ha ett lika stort, administrativt ansvar. Vi har dessutom ett stort utbud av boendetjänster, som ger dig och dina grannar ett smidigare livspussel.

 

FÖRVALTNINGSTJÄNSTER

Flexibla paketlösningar inom teknisk och ekonomisk förvaltning, med lika stort fokus på det administrativa som det praktiska. 

STYRELSETJÄNSTER

Med smarta tilläggstjänster blir styrelsens arbete ännu enklare. 

BOENDETJÄNSTER

Låt din fritid vara just fri tid. Som boende i en förening med våra förvaltningstjänster kan du förenkla vardagen med smarta boendetjänster.